Overgang Salaris Bureau naar P-direkt

Het Facilitair Salaris Bedrijf (FSB) verzorgde de salarisadministratie voor het ministerie van financiën inclusief de belastingdienst. Alle personeelsadministratie van her Rijk is ondergebracht in het shared service center P-direkt. Als hoofd FSB verantwoordelijk voor de personele overgang naar P-direkt van de medewerkers van het Facilitair Salaris Bedrijf.

Het FSB in Zwolle verzorgde de personeelsadministratie voor het ministerie van financiën. Om de efficiency van de rijksoverheid te vergroten is er enige jaren geleden besloten tot het oprichten van het shared service center P-direkt om alle personeelsadministratie van het rijk samen te voegen. Naast het op lijn brengen van de processen en de techniek moest ook de overgang van de medewerkers worden begeleid. Een intensief begeleidingstraject heeft ertoe geleid dat het FSB op 1 juli 2010 succesvol is overgegaan naar P-direkt